ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಿನ್ಗಳು

ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಿನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬೀಕನ್‌ಗಳಂತೆ. ಪಿನ್‌ಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಮಾನವರು ಸಂವಹನ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲು, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ನರು, ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು, ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳು, ವೈಕಿಂಗ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಮಾಯನ್, ಇಂಕಾ, ಜಪಾನೀಸ್, ಚೈನೀಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪದಕಗಳನ್ನು, ಹಚ್ಚೆ, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಪೆಲ್ ಪಿನ್. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪೆಲ್ ಪಿನ್ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಎ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಪೆಲ್ ಪಿನ್ ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಪ್ರತಿ ಪಿನ್ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪಿನ್ 2 ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಪಿನ್ ಈಗಲ್ ಪಿನ್‌ನಂತೆ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಲ್ಯಾಪೆಲ್ ಪಿನ್.

ಶೋಧಕ:

ಲಭ್ಯತೆ
0 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ
ಬೆಲೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ €69 ಆಗಿದೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ

215 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಿಸಿ

215 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಲಭ್ಯತೆ
ಬೆಲೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ €69 ಆಗಿದೆ

215 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು