ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಲಬ್


ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ತಾಯತಗಳ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿತರ ವಿಶ್ವ ಮುಂಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ, ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಯತಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ 30% ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು